Atletika na Kysuciach

Táto stránka sa venuje atlétom v Kysuckom Novom Meste a jeho okolí.

Anketa

Zaujimavosti

   Systémy Naťahovacích (strečingových) cvičení

 Medzi najznámejšie a najprepracovanejšie metódy strečingu patria:

  • metóda postizometrického naťahovaniadilatácie, ktorá sa dá označiť aj ako metóda počiatočného napínania s následným naťahovaním,
  • metóda permanentného (viacfázového) naťahovania,
  • metóda prerušovaného naťahovania – PNF (z angl. proprioceptiv neuromuscular phatilitation)
  • metóda dynamického strečingu
                                                                   
METÓDA POSTIZOMETRICKÉHO NAŤAHOVANIA :
 Spočíva na využití počiatočného napínania svalu alebo svalovej skupiny, ktorú budeme precvičovať. Pri napínaní sa vytvorí teplo, ktoré fyzikálne užahčí naťahovanie svalových vlákien a je zároveň dobrým tréningom sily (napínanie je vlastne izometrická kontrakcia svalu). Vežmi dôležité je aj vyradenie tzv. antistrečingového reflexu.

METÓDA PERMANENTNÉHO NAŤAHOVANIA :
Cvičí sa tak, že sa sval naťahuje postupne vo viacerých (najviac v troch) fázach (obr. 1). Po miernom natiahnutí trvajúcom 15 – 20 sekúnd (poloha 2) nasleduje intenzívnejšie natiahnutie (poloha 3), ku ktorému najmä vynikajúci jednotlivci pridajú ešte ďalšie extrémne natiahnutie (poloha 4). Ďalšie fázy trvajú 10 –15 sekúnd.
   Pri tomto cvičení sa odporúča venovať pozornosť aj dýchaniu. Ako pri každých cvičeniach – pri predklone, ohnutí a pod. nasleduje výdych, pri vzpriamení, natiahnutí a pod. vdych. Dýchanie v polohe nezadržiavame, dýchame ďalej. Tento moment, ale aj podobnosť cvičení pripomína jogu.
   Strečingové cvičenia permanentného naťahovania sú vhodné najmä na uvožnenie po záťaži, po tréningu. Môžu byť však aj súčasťou rozcvičenia a prípravy na hodine TV.

METÓDA PRERUŠOVANÉHO NAŤAHOVANIA – PNF
   Precvičujú sa ňou väčšie svalové skupiny. Používajú ju najmä vzpierači, kulturisti. V telovýchovnom procese ju môžeme využiť po posilňovaní, najmä ako kompenzačné cvičenie.
   Na naťahovanie svalových skupín využívame vlastnú hmotnosť, ale aj hmotnosť a silu pomocného cvičenca alebo náradia (napr. činky). Pri všetkých cvičeniach vo dvojiciach môžeme intenzitu cvičenia regulovať rozličným odporom pomocného cvičenca.


METÓDA DYNAMICKÉHO STREČINGU

Ide o skákanie cez švihadlo a chôdzu, najmä športovú. Primerane sa striedajú kontrakcie a dilatácie svalu, čo v konečnom dôsledku priaznivo pôsobí na kĺbovú pohyblivosť. Cenný je aj účinok na srdcovo-cievny a dýchací systém – zlepšujeme aeróbne schopnosti žiakov. Ak neovládame techniku športovej chôdze, napodobníme ju tak, že kráčame po myslenej alebo skutočnej čiare.

 
Web bol založeny 18.2 2007 Štefanom Belkom a Ľubom Damaškom.